தொழிலாளர் வேலை நிலைமைகள் மீது கொரோனா முடக்கத்தின் தாக்கம்

நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா (கோவிட் -19) முடக்கம் தொழிலாளி வர்க்கத்தின் பல பிரிவினருக்கு பல புதிய மற்றும் கடுமையான பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுத்துள்ளது. பல துறைகளில் உள்ள நிறுவனங்கள் தங்கள் தொழிலாளர்களை வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யுமாறு கூறியுள்ளன. தொற்றுநோய் மற்றும் முடக்கத்தின் காரணமாக, தொழிலாளர்கள் உடல் ரீதியாக பயணிக்கவும், குறிப்பிட்ட நேரங்களில் பணியிடத்தில் இருக்கவும் முடியாத சூழ்நிலையில், “வீட்டிலிருந்து வேலை” செய்வதென்பது உண்மையில் புதிய வழிமுறையாக மாறியுள்ளது. 2020

Continue reading