மூன்று விவசாயச் சட்டங்கள் இரத்து :

ஆளும் வர்க்கத்தின் சதித் திட்டம் குறித்து எச்சரிக்கை தேவை! இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கெதர் கட்சி மத்தியக் குழுவின் அறிக்கை – 22 நவம்பர், 2021 ஒரு பெரிய அரசியல் மேதையின் தோரணையில், மூன்று விவசாய சட்டங்கள் விரைவில் நீக்கப்படும் என்று நவம்பர் 19 அன்று பிரதமர் மோடி அறிவித்திருக்கிறார். இந்த மூன்று சட்டங்களின் நன்மைகள் குறித்து சில விவசாயிகளை ஏற்றுக் கொள்ள வைக்க முடியாமல் போனதற்காக, அவர் நாட்டு மக்களிடம்

Continue reading