அரசாங்கத்தின் தனியார்மயமாக்கல் / நிறுவனப்படுத்துதல் கொள்கைகளை தடுத்து நிறுத்திய வெற்றிகரமான போராட்டங்கள்

தொழிலாளர் ஒற்றுமை இயக்கம் (காம்கர் ஏக்தா கமிட்டி) ஏற்பாடு செய்திருந்த “தனியார்மயமாக்கலுக்கு எதிராக ஒன்றுபடுங்கள்!” என்ற கூட்டத் தொடரின் பத்தாவது கூட்டம் தனியார்மயமாக்கலுக்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு ஒரு நீண்ட வரலாறு உண்டு. தனியார்மயமாக்கல் மற்றும் தாராளமயமாக்கல் மூலம் உலகமயமாக்கும் திட்டத்தை பிரதமர் நரசிம்ம ராவ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து, நம் நாட்டின் தொழிலாளி வர்க்கம் இந்த திட்டத்தை எதிர்ப்பதில் முன்னணியில் இருந்து வந்திருக்கிறது. தனியார்மயமாக்கலுக்கான தொழிலாளர்களின் எதிர்ப்பை நசுக்குவதற்காக, ஆளும் முதலாளி வர்க்கம்

Continue reading