தமிழ்நாட்டில் வாகன உற்பத்தித் தொழிலாளர்கள் மோசமான வாழ்வாதார பாதுகாப்பின்மையை எதிர்கொள்கின்றனர்

இந்த ஆண்டு செப்டம்பரில், ஃபோர்டு நிறுவனம் தமிழ்நாட்டிலுள்ள தனது உற்பத்தி தொழிற்சாலையை மூடப்போவதாக அறிவித்தது. இதனால், கிட்டத்தட்ட 4,000 நிரந்தரத் தொழிலாளர்களும் சுமார் 40,000 ஒப்பந்த அல்லது தற்காலிக தொழிலாளர்களும் வேலையிழப்பார்கள். ஃபோர்டுக்கு நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ உதிரி பாகங்களை உற்பத்தி செய்து கொடுக்கும் 75 பெரிய நிறுவனங்களும், 200 க்கும் மேற்பட்ட சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களும் மூடப்படும் அபாயம் உள்ளது. சென்னையிலுள்ள ஃபோர்டு தொழிற்சாலை மூடப்படுவதை எதிர்த்து

Continue reading